Swixx Czech
Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS) Vážení zájemci o léčivé přípravky společnosti Swixx Biopharma s. r. o. Děkujeme Vám za zájem o získání informací o těchto léčivých přípravcích. Na této stránce naleznete informace ve formě Příbalové informace určené přímým uživatelům, tedy laické veřejnosti. Uvedené údaje nejsou návodem k prevenci či terapii chorobných stavů, ale pouze rámcovou informací o léčivých přípravcích. Podrobnější informace o jednotlivých léčivých přípravcích pro zájemce zejména z řad zdravotnických pracovníků, lékařů a lékárníků, naleznete v Souhrnu údajů o přípravcích na stránkách SÚKL. Stáhnout zde: VPOIS.pdf
Nežádoucí účinky Pro nahlášení nežádoucího účinku a v případě dotazů či připomínek můžete využít následující kontakty: Kontakty Vedlejší účinek můžete také nahlásit pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Bílá linka Informační služba pro nevidomé a slabozraké je dostupná v pracovních dnech je od 9:00 do 17:00 na telefon +420 242 434 222
Oznámení o ochraně osobních údajů Stáhnout zde: Swixx Biopharma CZ - Web Privacy Policy Czech.pdf
A Swiss-based Pharmaceutical Company
© 2019 Swixx Biopharma SA. All rights reserved. Terms of Use. Privacy Policy. PV Data Privacy. Cookie Policy.