Swixx Czech
Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS) Vážení zájemci o léčivé přípravky společnosti Swixx Biopharma s. r. o. Děkujeme Vám za zájem o získání informací o těchto léčivých přípravcích. Na této stránce naleznete informace ve formě Příbalové informace určené přímým uživatelům, tedy laické veřejnosti. Uvedené údaje nejsou návodem k prevenci či terapii chorobných stavů, ale pouze rámcovou informací o léčivých přípravcích. Podrobnější informace o jednotlivých léčivých přípravcích pro zájemce zejména z řad zdravotnických pracovníků, lékařů a lékárníků, naleznete v Souhrnu údajů o přípravcích na stránkách SÚKL či včetně úhrad na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Stáhnout zde: VPOIS.pdf
A Swiss-based Pharmaceutical Company
© 2019 Swixx Biopharma SA. All rights reserved. Terms of Use. Privacy Policy